Begravningsgudstjänst

Margaret Olsson

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Kvidinge kyrka för Margaret Olsson den 8 februari 2019.

 

Präst: Johan Wallner. Musiker: Catrin Karlsson.

 

Vi sjöng psalmerna 249 Blott en dag, 285 Det finns djup i Herrens godhet, 190 Bred dina vida vingar och 289 Härlig är jorden.

 

Som inledningsmusik spelade Catrin inledde ”Gammal fäbodpsalm” och som avslutning ”Brusa högre lilla å”. Vi lyssnade också till "Amazing grace" och "Ave Maria".

Gravsättningen ägde rum på Kvidinge kyrkogård.​