Begravningsgudstjänst

Klas Jeppsson

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Kvidinge kyrka för Klas Jeppsson, den 9 mars 2018.

Präst: Karin Holmgren Nilsson. Kyrkomusiker: Catrin Karlsson.

Tre psalmer sjöngs: 249 Blott en dag ett ögonblick i sänder, 231 Oändlig nåd, samt 297 Härlig är jorden.

Som inledning spelade Catrin på orgel ”Time to say goodbye”, F. Sartori, och som avslutning ”O store Gud”.

Laila Anderström sjöng ”The Rose”, A. McBroom.

Griftetalet som Karin höll, tog sin utgångspunkt i Efesierbrevets 5:e kapitel som handlar om att vi har fått del av ljuset, inte bara här i livet utan också i evigheten. ”Kristus skall lysa över dig.” (vers 14)

Gravsättningen kommer att äga rum på Kvidinge kyrkogård.