Begravningsgudstjänst

Kerstin Jönsson

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Kvidinge kyrka för Kerstin Jönsson den 15 november 2018.
Präst: Karin Holmgren Nilsson. Musiker: Catrin Karlsson.
Vi sjöng psalmerna 249 Blott en dag, 285 Det finns djup i Herrens godhet samt 297 Härlig är jorden.

Som inledning spelade Catrin ”Air”, J.S. Bach och som avslutning ”Tröstevisa”, B. Andersson. Björn Haraldsson spelade ”Amazing grace” samt ”Ave Maria”, F. Schubert på trumpet.

Karin utgick i griftetalet från orden i 1 Joh. 3:2 ”Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.”

Gravsättningen har ägt rum på Kvidinge kyrkogård.