Begravningsgudstjänst

Ingrid Dahl

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Kvidinge kyrka för Ingrid Dahl den 29 augusti 2019. 

 Präst: Johan Wallner. Musiker: Catrin Karlsson.

 Vi sjöng psalmerna 11 O Store Gud, 249 Blott en dag samt 251 Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som ingångsmusik spelade Catrin "Jag har hört om en stad​" och som utgångsmusik "Amazing Grace".

Gravsättningen kommer att äga rum på Kvidinge kyrkogård.​