Begravningsgudstjänst

Gunvor Persson

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Kvidinge kyrka för Gunvor Persson den 14 oktober 2022. 

Präst: Johanna Ljungström. Kyrkomusiker: Catrin Karlsson.  

Vi sjöng psalmerna 249 Blott en dag, samt 190 Bred dina vida vingar.

Catrin spelade ”Air”, J.S. Bach samt ”Tröstevisa", B. Andersson.

Gravsättningen kommer att äga rum på Kvidinge kyrkogård