Begravningsgudstjänst

Gunnar Andersson

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Kvidinge kyrka för Gunnar Andersson den 27 januari 2022.

Präst: Karin Holmgren Nilsson. Kyrkomusiker: Catrin Karlsson. 

Vi sjöng psalmerna 235 Som en härlig gudomskälla, samt 190 Bred dina vida vingar, samt 297 Härlig är jorden.

Catrin spelade ”Amazing grace”, samt ”O store Gud”.

Karin utgick i griftetalet från Psaltaren 36 vers 6-10: ”Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.”

Gravsättningen kommer att äga rum i minneslunden på Kvidinge kyrkogård.