Begravningsgudstjänst

Gunhild Nilsson

Begravningsgudstjänst för Gunhild Nilsson.

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Kvidinge kyrka för Gunhild Nilsson den 11 januari 2019.

Präst: Karin Holmgren Nilsson. Musiker: Catrin Karlsson.

Vi sjöng psalmerna 249 Blott en dag, 235 Som en härlig gudomskälla samt 190 Bred dina vida vingar.

Som inledningsmusik spelade Catrin inledde ”Gammal fäbodpsalm” och som avslutning ”Jag har hört om en stad”.

Karin utgick i griftetalet från orden i Joh 8:12 där det står: Jesus sade: ”Jag är världens Ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Gravsättningen kommer att äga rum på Kvidinge kyrkogård.