Begravningsgudstjänst

Eva Karlsson

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Kvidinge kyrka för Eva Karlsson den 12 juni 2019.

Präst: Karin Holmgren Nilsson. Musiker: Catrin Karlsson.

Vi sjöng psalmerna 248 Tryggare kan ingen vara, 249 Blott en dag, samt 289 Guds kärlek är som stranden och som gräset.

Som inledningsmusik spelade Catrin ”Air”, J.S. Bach och som avslutning ”Bridge over Troubled Water”, Simon and Garfunkel.

Maria Wikström och Bengt Wikström framförde ”Fjäriln vingad syns på haga”, C.M. Bellman, samt ”Amazing grace”, Trad.

Karin utgick i griftetalet från orden i Hes. 11:19-20, som handlar om att Gud lovade att ge sitt folk ett nytt hjärta och fylla dem med en ny ande. Det är en profetia från Gamla Testamentet som pekar fram mot Pingstens under, då den heliga Anden utgöts över apostlarna, och alltjämt är med människor i alla tider.

Gravsättningen kommer att äga rum i minneslunden på Kvidinge kyrkogård.