Begravningsgudstjänst

Christer Gustafsson

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Kvidinge kyrka för Christer Gustafsson den 20 februari 2019.

Präst: Karin Holmgren Nilsson. Musiker: Catrin Karlsson.

Vi sjöng psalmerna 289 Guds kärlek är som stranden och som gräset, 256 Var inte rädd, det finns ett hemlig tecken samt 277 Så tag nu mina händer.

Som inledningsmusik spelade Catrin inledde ”De sista ljuva åren” och som avslutning ”Tröstevisa”.

Björn Haraldsson framförde på trumpet ”Amazing grace”, samt ”Time to say goodbye”.

Karin utgick i griftetalet från liknelsen om vingårdsarbetarnas lön i Matt 20:1-16, som handlar om himmelriket, som är helt annorlunda än det vi kan tänka och tro här på jorden.

Gravsättningen har ägt rum på Kvidinge kyrkogård.