Begravningsgudstjänst

Bertil Brodin

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Kvidinge kyrka för Bertil Brodin den 26 april 2019.

Präst: Karin Holmgren Nilsson. Musiker: Catrin Karlsson.

Vi sjöng psalmerna 304 Lär mig, du skog, att vissna glad, 251 Var jag går i skogar, berg och dalar, samt 297 Härlig är jorden.

Som inledningsmusik spelade Catrin ”Anthem”, B. Andersson / B. Ulvaeus och som avslutning ”Time to say goodbye”, F. Sartori / L. Quarantotto.

Johan Sandberg sjöng solo: ”Tusen bitar”, B. Afzelius samt ”Den jag kunde va”, M. Wiehe.

Karin utgick i griftetalet från orden i Luk. 24:34-46 där Jesus efter uppståndelsen mötte lärjungarna och öppnade deras sinnen så att de kunde förstå att Messias skulle lida och uppstå från de döda på tredje dagen.

Gravsättningen kommer att äga rum på Kvidinge kyrkogård.