Begravningsgudstjänst

Berne Olofsson

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Kvidinge kyrka för Berne Olofsson den 24 maj 2019.

Präst: Karin Holmgren Nilsson. Musiker: Catrin Karlsson.

Vi sjöng psalmerna 285 Det finns djup i Herrens godhet, samt 297 Härlig är jorden.

Som inledningsmusik spelade Catrin ”Sträck ut din hand”, L. Berghagen och som avslutning ”Änglahund”, H. Andersson.

Karin utgick i griftetalet från orden i 1 Joh. 3:18-24, att vi ska tro på Guds son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Gud är större än vårt hjärta och förstår allt.

Gravsättningen kommer att äga rum i minneslunden på Kvidinge kyrkogård.