Begravningsgudstjänst

Barbro Bengtsson

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Kvidinge kyrka för Barbro Bengtsson den 5 april 2019.

Präst: Karin Holmgren Nilsson. Musiker: Catrin Karlsson.

Vi sjöng psalmerna 248 Tryggare kan ingen vara, 249 Blott en dag, samt 297 Härlig är jorden.

Som inledningsmusik spelade Catrin inledde ”Air” och som avslutning ”Tröstevisa”.

Karin Ahlander sjöng solo: ”Det är min Gud” samt ”Modersvingen”.

Karin utgick i griftetalet från orden i Joh 6:26-33. I vers 32-33 står: Jesus sade: ”Min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv.”

Gravsättningen kommer att äga rum på Kvidinge kyrkogård.