Begravningsgudstjänst

Åsa Svensson

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Kvidinge kyrka för Åsa Svensson den 19 juni 2019.

Präst: Karin Holmgren Nilsson. Musiker: Catrin Karlsson.

Vi sjöng psalmerna 199 Den blomstertid nu kommer, 248 Tryggare kan ingen vara, samt 200 I denna ljuva sommartid.

Som inledningsmusik spelade Catrin ”Air”, J.S. Bach och som avslutning ”Änglahund”, H. Andersson.

Marie-Louise Jacobsson sjöng ”Jag vill ha en egen måne”, T. & K. Gärdestad, samt ”Time to say goodbye”, F. Sartori.

Karin utgick i griftetalet från dop- och missionsbefallningen i Matt. 28:18-20. Jesus sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Gravsättningen kommer att äga rum på Kvidinge kyrkogård.