Begravningsgudstjänst

Annalisa Petersson

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Kvidinge kyrka för Annalisa Peterson den 28 september 2018.
Präst: Karin Holmgren Nilsson. Musiker: Catrin Karlsson.
Vi sjöng psalmerna 304 Lär mig du skog att vissna glad, 190 Bred dina vida vingar samt 251 Var jag går i skogar berg och dalar.

Som inledning spelade Catrin ”Våren”, E. Grieg och som avslutning ”Himlen runt hörnet”, Lisa Nilsson.

Karin utgick i griftetalet från orden i 1 Joh. 4:16-17 att ”Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom”.

Gravsättningen kommer att äga rum på Kvidinge kyrkogård.