Begravningsgudstjänst

Alf Fors

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Kvidinge kyrka för Alf Fors, den 14 september 2018.

Präst: Karin Holmgren Nilsson. Kyrkomusiker: Catrin Karlsson.

Tre psalmer sjöngs: 355 Jesus, du som själen mättar, 631 Jag vet mig en sömn, samt 165 vers 3 En gång, när slutat är allt ve.

Före respektive efter klockringningen spelade Catrin ”Herzlich tut mich verlangen” och ”Das alte Jahr vergangen ist”, båda styckena komponerade av J.S. Bach. Under avskedet spelade hon Schmücke Dich, o liebe Seele, även det komponerat av Bach och som avslutning ”Highland Cathedral”, U. Roever/ M. Korb.

Griftetalet som Karin höll, tog sin utgångspunkt i Apg. 20:32. Paulus sade till de äldste från Efesos: ”Nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla dem som helgats.”

Gravsättningen har ägt rum på Färingtofta kyrkogård.