Begravningsgudstjänst

Klaus-Dieter Zickert

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Kvidinge kyrka för Klaus-Dieter Zickert den 18 maj 2018.
Präst: Karin Holmgren Nilsson. Musiker: Catrin Karlsson.
Vi sjöng psalmerna 201 En vänlig grönskas rika dräkt, 249 Blott en dag, samt 297 Härlig är jorden.

Som inledning spelade Catrin ”Gammal fäbodpsalm”, O. Lindberg och som avslutning ”Som en bro över mörka vatten”, Simon&Garfunkel.
Karin utgick i griftetalet från orden i Rom. 8:31-39, där det bl.a. står: ”Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, 39varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.”

Gravsättningen har ägt rum på Kvidinge kyrkogård.