Askgravplats

Inom askgravplatsen får urnor gravsättas. Gravrätt med starka restriktioner. Gravsättningen sker på utvald plats, anhöriga kan närvara. Församlingen tillhandahåller och monterar den namnplatta som sätts upp och för vilken gravrättsinnehavaren har erlagt en avgift. Gravsättning sker endast när marken är tjälfri. Smyckning får ske med snittblommor och gravlykta på en särskild smyckningsplats. Församlingen ansvarar för skötseln av askgravplatsen och dess smyckningsplats.