Valnämnd

Här hittar du valnämndens ansvarsområden och vilka personer som sitter i valnämnden.

Valnämndens ansvarsområden

  • Valnämnden har det lokala ansvaret för att genomföra valet i församlingen.
  • Valnämnden ska biträda stiftsstyrelsen.
  • Valnämnden ska i övrigt fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i bestämmelser utfärdade av kyrkostyrelsen.