Vad får jag som medlem i Svenska kyrkan?

Medlemskapet betyder mycket för många. Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och det är medlemmarna som gör att kyrkan kan vara närvarande över hela världen. I Kungsör, i Sverige och i många andra länder.

Grupper och verksamhet

Medlemsavgifter gör det möjligt att det i kyrkorna finns tid för möten, musik, engagemang, lek och samtal.

Diakoni - kyrkans sociala ansvar

Att svara på Jesu uppdrag att möta människor med villkorslös kärlek är kyrkans diakoni. Här kan du läsa mer om vad vi gör i församlingen.

Kyrkor och tradition

Genom medlemsavgiften kan kyrkorna bevaras och hållas öppna för högtider, gudstjänster och under alldeles vanliga vardagar.

Medlemsavgift & begravningsavgift

Grupper, körer, kyrkor och verksamhet i Svenska kyrkan i Kungsör finns för att våra medlemmar delar med sig av sina resurser.

barn & unga

Svenska kyrkan har en särskild omsorg om barn och unga. Det är viktigt att vi är lyhörda och för en aktiv dialog om ungas växande och trygghet. 

diakoni

Svenska kyrkan har ett stort diakonalt och socialt arbete både i Sverige och i andra länder. Det handlar om krisberedskap, hembesök, familjerådgivning, mötesplatser för ensamma, samtal med sjuka och sörjande och mycket mera.

Svenska kyrkan jobbar aktivt med att stötta flyktingar, minoriteter och utsatta människor.

dop, konfirmation, vigsel, välsignelse & begravning

I Svenska kyrkan uppmärksammar vi livets stora tillfällen. Här finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet (dopet), att manifestera kärleken till den man älskar (vigsel och välsignelse), att sända ungdomar ut i livet (konfirmation) och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort (begravning). 

en plats för eftertanke, gemenskap och glädje

Svenska kyrkan har hand om många kyrkobyggnader. De finns för att ge rum för stillhet, gudstjänster, gemenskap och musik. Det är byggnader som har ett symboliskt värde för området och som är viktiga för många människor.