Styrning & demokrati

Här hittar du information om Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, församlingsinstruktion och kyrkoval

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktiges uppgift är bl.a. att besluta om församlingens mål, godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse, fastställa budget, kyrkoavgift och begravningsavgift mm.

Kyrkorådet

I kyrkorådet beslutas om sådant som rör församlingens mål och verksamheter.

Församlingsinstruktion

Varje församling ska enligt kyrkoordningen ha en församlingsinstruktion. I den beskrivs vad församlingen är, vill vara, och gör, utifrån dess unika förutsättningar. Svenska kyrkan i Kungsörs gällande församlingsinstruktion antogs våren 2019.