Foto: Cecilia Molin

Diakoni - kyrkans sociala ansvar

Att svara på Jesu uppdrag att möta människor med villkorslös kärlek är kyrkans diakoni. Här kan du läsa mer om vad vi gör i församlingen.

DIAKONI
Kyrkan har ett socialt ansvar att ställa upp för och erbjuda hjälp till varje människa.
Vi möter dig i utsatta livssituationer och samlas och pratar.
Närvaron är väldigt viktig i våra liv, och det kan vi bidra med. Att bli sedd och bekräftad kan läka det mesta.

SAMTAL
När något tynger oss är det ofta en stor hjälp att bara få lätta sitt hjärta för någon.
Församlingens präster och diakoniassistent erbjuder samtal i glädje och sorg, i de ämnen som människor finner viktiga just nu i deras livssituation.
Både frågor om tro, hopp, motgångar i livet, sorg och annat.
Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Bengt-Olov Hedlund, Kyrkoherde Direkt: 0227-15503
Solveig Enlund Gustafsson, Komminister Direkt: 0227-155 05
Cecilia Molin, Diakoniassistent Direkt: 0227-155 10

Expeditionen, Direkt: 0227-155 00

ÄLDREBOENDE
På våra äldreboenden har vi andakt samt vid behov enskilda samtal.
För att ge möjlighet att bygga relationer till boende och personal och ge plats för igenkännande är det samma personal som kommer till respektive boende varje gång.
Varje äldreboende har sin egna profil och de boende har olika förutsättningar och behov. Därför ser besöken olika ut på de olika boendena.

Församlingens ambition är att de möten som sker ska göra så utifrån de boendes förutsättningar och med respekt för varje individ.

LEVA VIDARE-en samtalsgrupp för dig som förlorat din livskamrat
Att förlora sin livskamrat är ett hårt slag.
Att få prata med andra kan vara läkande och en hjälp i sorgen.
Leva vidare är en samtalsgrupp för dig som förlorat din livskamrat.

VILL DU DELTA I EN LEVA VIDARE-GRUPP?
Kontakta kyrkoherde Bengt-Olov Hedlund 0227-155 03
för anmälan och information om när nästa grupp planeras börja.

Korsordsträff
Måndagar kl 10:00 - 12:00 på Kristinagården, nedre ingången.
Här har du möjlighet att använda penna, sudd och korsord tillsammans med andra.
Vi fikar tillsammans för självkostnadspris. Använd gärna Swish.

Träffpunkt Kristinagården
Varje måndag kl.13:00-15:00, på Kristinagården.
Ingång från Hamngatan 15.

Drop in, ingen anmälan! Kom in och sätt dig ned, vi träffas och fikar utan krav.
Fika finns att köpa till självkostnadspris.
Har du ett handarbete går det bra att ta med.
Vill du prova på något, kom med tips och idéer.

Sopplunch
Varje tisdag kl.12:00 har vi sopplunch på Kristinagården, här kan du äta soppa, fika och njuta av trevligt sällskap.  För den som vill är det lunchandakt kl.11:30 i Kung Karls kyrka.
Det är en öppen mötesplats för alla! Använd gärna Swish.

Café Kristinagården
Kristinagården - nedre våningen på Kristinagården
Fredagar kl. 09:30 -11:30 Öppet för alla åldrar som vill komma och fika och umgås, fika till självkostnadspris. Använd gärna Swish.

Välkommen att kontakta oss!

Korsordsträffen

Måndagar kl.10-12 på Kristinagården