Foto: Anders Nicander/IKON

Piano (FULLT)

Klassiskt pianospel - inga nya elever tas emot just nu.

Här får du utveckla din musikalitet, förmåga att lyssna, teknik och repertoar. Innehållet utformas i samspel mellan musiker och elev. Klassisk inriktning efter noter. Kursplanen är en allmän beskrivning för alla pianoelever dock anpassas undervisningen individuellt till varje elevs förmåga och intresse.

KURSINNEHÅLL

  • Du får bekantar dig med pianot på ett lekfullt sätt och lära dig namnen på tangenterna.
  • Kroppshållning - vi går igenom hur du sitter rätt, handposition och fingersättning.
  • Vi går igenom grundläggande teori, rytmik och notläsning.
  • Du får lär dig att spela enkla melodier på gehör (lyssna och härma).
  • Du får lära dig förstå hur enkla ackord (treklanger) är uppbyggda.
  • Vi fokuserar mer på tvåhändigt spel och du får bekantar dig med fler tonarter.
  • Du får prova på att spela enkla stycken i olika genrer.
  • Fyrhändigt pianospel med eleven (musiker + elev).
  • Du får lära dig hur man transponerar (= ”flyttar” en låt till en annan tonart).
  • Vi jobbar med interpretation.

För anmälan till pianoundervisning - klicka här

Anmälan