Foto: Leif Hesselgren

Öppen kyrka i Kungs Barkarö

lördag 15/7, 21/7 & 29/7

ÖPPETTIDER I KUNGS BARKARÖ KYRKA
LÖRDAG 15/7, 21/7 & 29/7
kl.13:00 – 17:00 Guidning och visning av kyrkan

Varmt Välkommen!