Upplev glädjen med nya musikaliska utmaningar och skapa vacker musik tillsammans.

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkokören och folkmusikgruppen sätter upp Järvsömässan
- en folkmusikmässa med hälsingska toner för kör, spelmän och församling. 

Om du är intresserad av att komma med i vår kör eller folkmusikgrupp

Hör av dig och kom på en repetition! 
Kyrkokören tisdagar klockan 19:00-21:00  Folkmusikgruppen tisdagar klockan 15:00-17:00 Båda grupperna övar på Kristinagården

Har du frågor kontakta kantor Viola Rosenquist