Foto: Linda Mickelsson/IKON

Rättvisa och Fred! Föreläsning 30 maj

Nyhet Publicerad

”Läsa tidens tecken –att göra en meningsskapande teologi för vår tid”

Rättvisa och Fred!
”Läsa tidens tecken –att göra en meningsskapande teologi för vår tid”

Välkommen till föredrag och samtal!
Plats: Kristinagården Kungsör
Tid: måndagen 30 maj kl.13:00 
Fri entré

Teologen Madeleine Fredell OP talar om kallelsen att läsa tidens 
tecken, social och ekonomisk fattigdom, reformerad kyrka och teologi

Arrangör: Svenska kyrkan Kungsör
Medarrangör: Teologiskt samtalsforum