Foto: Camilla Ahlin

Någon att prata med

Ibland behöver man någon att tala med. Det kan röra sig om livsfrågor, tro, relationer, sjukdom, ensamhet, utsatthet, sorg…

Enskilt samtal är en möjlighet för dig som vill tala om något,
där du vet att det du säger inte förs vidare på något sätt.
Enskilda samtal kan man ha vid enstaka tillfällen eller som en regelbunden kontakt.

Bikt är en kort enskild gudstjänst, som föregås av ett samtal.
Bikten kan vara en hjälp att lägga av sig den skuld som blivit en börda.
I bikten förmedlas Guds förlåtelse, upprättelse och välsignelse. Bikten leds av en präst.

Präster i Svenska kyrkan har absolut tystnadsplikt när det gäller enskilda samtal och bikt. Det innebär att allt, oberoende av vad som sägs, stannar hos den präst som lyssnat.

Det kostar inget att komma till oss för samtal. Du är varmt välkommen!

Vill du boka samtal, kontakta någon av oss präster, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.