Musikskapande i ord och ton

Lär dig eller utveckla ditt skapande i ord och ton.

Text & ton

Musikskapande är två grupper där ena gruppen skapar texter till en melodi eller skriver texter för att tonsättas senare. Den andra grppen skriver musik som sedan kan textsättas alternativt tonsätter vi en text. Här får alla vara delaktiga och vi skapar texter och musik tillsammans, även om du skulle vara individualist och vanligtvis skriver själv. Du får verktyg med dig om du vill fortsätta skapa texter & musik efter kursen. 

Förkunskaper: Inga. Du behöver inte ha skrivit varken texter eller musik innan, men det är en fördel. Det är även en fördel, men inget krav, om du spelar något instrument. 

Start: Varje grupp startar när minst 5 personer anmält sig i varje grupp. 

Mer information kommer inom kort.

För anmälan till musikskapande - klicka här

Anmälan