Mer om GDPR

Har du fler frågor om vår hantering av personuppgifter?
Kontakta vår GDPR-ansvarig.

Datainspektionen

För mer information kring just GDPR så hänvisar vi även till Datainspektionen.
Hemsida: www.datainspektionen.se
Tfn. 08-657 61 00