Foto: Camilla Ahlin

Medlemsavgift & begravningsavgift

Grupper, körer, kyrkor och verksamhet i Svenska kyrkan i Kungsör finns för att våra medlemmar delar med sig av sina resurser.

Vad är skillnaden?

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, tidigare kallad kyrkoavgift. Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en inkomst. Här berättar vi mer om avgifterna och hur de används.

begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige som har en inkomst betalar begravningsavgift. Den avgiften används endast för att förvalta kyrko- och griftegårdar och dess byggnader och personal. Oavsett om man tillhör något religiöst samfund eller inte så har man rätt att bli begraven i Sverige. Därför betalar alla folkbokförda, med en inkomst, begravningsavgift. Om du dessutom är medlem i en kyrka så kan din kyrka ev få hjälp av staten för att samla in medlemsavgiften. Så gör tex. både Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan. Därför kan du i så fall se två avgifter på din deklaration. Den ena är då en medlemsavgift till din kyrka och den andra är den allmänna avgiften som alla betalar.

medlemsavgift

Hur mycket du betalar i medlemsavgift beror dels på din inkomst och dels på vilken församling du tillhör. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften 2016 är 1,01 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar kyrkoavgift hela det följande året.

Varför beror medlemsavgiften på min inkomst?
Medlemsavgiften är en solidarisk avgift. Det innebär att du betalar mindre om din inkomst är liten och mer om din inkomst är hög. 

En av kyrkans och församlingens största uppgifter är att hjälpa oss människor att ta hand om varandra. I gemenskapen kan de som har överflöd av tid, engagemang, energi eller pengar dela med sig till de som har mindre.

En gång är det jag som har - och du som behöver hjälp.
Nästa gång är det du som har - och jag som behöver hjälp.
Genom att finnas till för varandra kan vi bära bördorna tillsammans. Det blir lättare så.

BEGRAVNINGSAVGIFTEN ÄR OBLIGATORISK

Om du är folkbokförd i Sverige och har en inkomst måste du betala begravningsavgift. Riksgenomsnittet för avgiften 2016 är 0,24 procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten, i de kommuner där Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. Även 2015 var riksgenomsnittet 0,24 procent. 

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i nästan hela Sverige, utom i Stockholms stad och Tranås kommun.

DETTA GÅR BEGRAVNINGSAVGIFTEN TILL

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom begravningsverksamheten. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

 
ENHETLIG BEGRAVNINGSAVGIFT FRÅN 2017

Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller när en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. Nivån på avgiften kommer att beslutas av Kammarkollegiet i november 2016. Först från och med 2017 kommer den nya avgiften att betalas och synas på skattesedeln.