Foto: Camilla Ahlin

Dop, Konfirmation, Vigsel och Begravning

Här hittar du information om livets olika skeden.

Människor har i alla tider och i alla kulturer velat omgärda de viktiga stegen i livet med gudstjänster och riter av olika slag. Detta för att markera en övergång från ett tillstånd till ett annat. Det handlar om födelsen, vuxenblivandet, ingående av äktenskap och till sist döden.

Förr talade man om förrättningar, nu kallas dessa gudstjänster kyrkliga handlingar.
Förr slöt hela bygden upp kring den kyrkliga handlingen och dem som genomgick den.
Alltjämt är de kyrkliga handlingarna till sitt väsen alltid offentliga även om det oftast i praktiken blir de närmaste släktingarna och vännerna som närvarar.

De kyrkliga handlingarna är en möjlighet att låta de viktiga stegen i livet bli till gudstjänster. Musik, psalmer, bibelläsningar och böner tolkar, tyder och uttrycker vad vi är med om.

Här i Kungsörs församling samlas vi ofta till gudstjänster som har med dessa viktiga steg i livet att göra.

Dopet, konfirmationen, vigseln och begravningen är kyrkans sätt att erbjuda Närvaro – Öppenhet och Hopp i det mänskliga livets viktigaste ögonblick.

Har du frågor så kontakta församlingsexpeditionen, se info nedan.
Det går bra att maila till: kungsor.forsamling@svenskakyrkan.se

Dop

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:18-20).

Konfirmation 2024-2025

Här kommer snart information om startdatum inför hösten 2024

Vigsel

Vigselgudstjänsten ger en möjlighet att få ta sitt livs kanske viktigaste steg omgiven av andras böner och med Guds välsignelse.

Begravning

Döden är en del av livet, men en mycket svår del, ibland obeskrivlig i sin smärta för de efterlevande. Sorgeprocessen måste få ta sin tid och man behöver stöd och hjälp för att orka gå vidare i livet.

Församlingsexpeditionen

Telefon & e-post
0227-155 00
kungsor.forsamling@svenskakyrkan.se

Öppettider
Måndag kl.10-12 
Tisdag kl. 10-12
Onsdag STÄNGT
Torsdag kl. 13-15
Fredag kl.10-12

Besöksadress
Hamngatan 15, Kungsör