Begravningsplatser

I Svenska kyrkan i Kungsör finns kyrkogårdar i Torpa, Björskog, Kungs Barkarö samt en stor griftegård i Kungsörs samhälle. I Kungsör finns också ett gravkapell och här har även Begravningsverksamheten sina lokaler.
 
Svenska kyrkan i Kungsör erbjuder följande gravsättningsalternativ:
 
Torpa
Minneslund, askgravplats, kistgrav samt urngrav.
 
Kungs Barkarö
Minneslund, askgravplats, kistgrav samt urngrav.
 
Björskog
Minneslund, askgravplats, kistgrav samt urngrav.
 
Kungsör
Minneslund, askgravplats, kistgrav samt urngrav.