Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktiges uppgift är bl.a. att besluta om församlingens mål, godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse, fastställa budget, kyrkoavgift och begravningsavgift mm.

Kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan i Kungsör 2022-2025

Här hittar du vilka som är förtroendevalda, protokoll från de sammanträden som Kyrkofullmäktige har hållit de senaste åren finna att läsa på församlingsexpeditionen på Kristinagården.

I Kyrkofullmäktige ingår ledamöter som röstats fram i kyrkovalet av de röstberättigade i Svenska kyrkan i Kungsör.

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Deras uppgift är bland annat att besluta om församlingens mål, godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse, fastställa budget, kyrkoavgift och begravningsavgift mm. Fullmäktige har tre-fyra möten/år.
Här nedan följer ledamöter för aktuell period.
Fullmäktiges protokoll finns att läsa på församlingsexpeditioinen. 

Ordförande: Lars Rosenquist
Vice ordförande: Inger Grindelid

Ledamot

Heiko Arens
Kristina Jansson
Margareta Johansson
Marie Norin Junttila
Gunilla Lindström
Ronny Moström
Lena Norstedt
Mats Rosén
Barbro Marianne Sköld
Kristina Larsson Sköld
Dan-Åke Stigenberg
Maud Tillberg
Ellinor Forsberg Westlund

Ersättare
Lise-Lott Eriksson
Karin Elisabet Jonsson
Åse Verner