Foto: Emilia Lindstrand/IKON

Kyrkan & skolan

Förskoleklass - åk 5 Vi erbjuder upplevelsesamlingar för barn tillsammans med deras pedagoger. Vi lyfter fram livets frågor, funderingar och barns rättigheter.

läroplansenlig undervisning

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, där kyrkan inte är självklar för alla som den var förr. Men skolorna och Svenska kyrkan har många gemensamma värderingar och vi i kyrkan kan och vill vara en resurs i förmedlingen av värderingar, traditioner och vår kultur. Allt är utformat så att man ska kunna vara med oavsett religionstillhörighet. Vi arbetar utifrån läroplanens ord om Religionskunskap:

 • "En förståelse av det svenska samhället och dess värderingar fördjupas genom kunskap om de kristna traditionerna som dominerat i Sverige."
 • "Sådan kunskap ger också möjlighet till förståelse av västerländsk konst, musik och litteratur."
 • "Vid slutet av femte skolåret skall eleven kunna återge och levandegöra några grundläggande bibliska berättelse."

Förutom skolavslutningar i våra kyrkor så erbjuder vi även skolan följande för barn från förskoleklass till årskurs 5:

Förskoleklass

 • FN-dagen (Värdegrund)
 • Fritidshemmens dag
 • Julkrubba

årskurs 1

 • FN-dagen (Värdegrund)
 • Fritidshemmens dag
 • Julspel

årskurs 2

 • FN-dagen (Värdegrund)
 • Fritidshemmens dag

årskurs 3

 • FN-dagen (Värdegrund)
 • Fritidshemmens dag

årskurs 4

 • Bibeläventyr
 • Påskvandring
 • Riddarskolan

årskurs 5

 • Allhelgonavandring
 • Bibeläventyr
 • Kulturdagen