Foto: Shutterstock

Korsordsträffen

Måndagar kl.10-12 på Kristinagården

Måndagar kl 10 - 12 i stora salen på Kristinagården.

Här har du möjlighet att använda penna, sudd och korsord tillsammans med andra.
Vi fikar tillsammans för självkostnadspris. Använd gärna Swish.

Varmt välkommen!