Foto: Camilla Ahlin

Körsång

Vuxenkörer i församlingen

Många människor berörs av musik. Musiken tar oss med igenom både sorg och glädje. I Svenska kyrkan förknippas musik ofta med gudstjänster och därmed gudstjänstens psalmer. Men musik är så mycket mer! Musiken fyller många funktioner och är ett av människans sätt att uttrycka sig, oavsett var i livet man befinner sig. Det kan handla om barnets första vaggvisa, en kärlekssång eller rent trallande.

I Kungsörs församling har vi två olika vuxenkörer: Kyrkokör och Koralkör, läs mer om dessa här nedan.

Körsång bra för hälsan

Koralkören

Koralkören är kören för alla oavsett sångförmåga. Vi sjunger gudstjänster i församlingens kyrkor samt på äldreboenden. Kören träffas och övar i samband med varje gudstjänst.

Välkommen med du också! 

Kyrkokör

Kyrkokör är en blandad kör. För att vara med i kyrkokören bör du ha en viss körvana samt ha lite notkunskap. Kyrkokören är en för närvarande 3- stämmig kör som gärna tar emot fler medlemmar. Vi behöver fler basar och tenorer. Du får göra ett enkelt sångprov.

Kören övar tisdagar kl.19.00 -20.30 på Kristinagården.  

För mer information när kören övar ring församlingsexpeditionen