Internationella gruppen

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan. Vi har ett uppdrag från Gud att finnas med och arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla.

Internationella gruppen är motorn i församlingens internationella arbete. I gruppen kan du vara med och bevaka globala frågor, engagera, inspirera, informera, påverka och arbeta med insamling.

Alla som känner engagemang för och aktivt vill stödja Svenska kyrkans internationella arbete är välkomna. Plats finns både för den som vill göra en liten eller tidsbegränsad insats och för den som vill lägga ner mycket tid.

Den internationella gruppen samordnar, planerar och utvecklar det internationella arbetet så att den finns i församlingens verksamhet.

Uppgiften i församlingen är:

  • att hålla uppe och öka det internationella engagemanget,
  • att informera om det internationella arbetet,
  • att samla in pengar och samordna församlingens insamlingsverksamhet.

Gruppen består av frivilliga medarbetare och anställda som driver och samordnar församlingens internationella arbete.

Gruppen träffas på Kristinagården ca en gång i månaden.

Vill du vara med och engagera dig eller veta mer? Kontakta:

  • Ingegerd Karlsson 0227-121 61, epost: ingegerd26@hotmail.com
  • Församlingsexpeditionen - kontaktinfo: se längst ner på sidan.

Läs mer om Svenska kyrkans internationella arbete