Här finner du gudstjänster under jul, nyår och trettondedagshelgen

24/12 kl.09:30 SAMLING VID KRUBBAN i Kung Karls kyrka. 
              Solveig Enlund G, Carina Norrgrann, Per Anders Berg
              
24/12  kl.11:00 SAMLING VID KRUBBAN i Björskogs kyrka.
              Solveig Enlund G, Carina Norrgrann, Per Anders Berg                         
              
24/12  kl.23:30 JULNATTSMÄSSA i Kung Karls kyrka.
              Bengt-Olov Hedlund, Viola Rosenquist       

25/12 kl.05:30 JULOTTA i Kungs Barkarö kyrka.
             Solveig Enlund G, Jonas Jogfors
             
25/12 kl.07:30 JULOTTA i Torpa kyrka. 
             Bengt-Olov Hedlund, Jonas Jogfors

26/12 kl.11:00 EKUMENISK GUDSTJÄNST i Kung Karls kyrka.
             med Centrum kyrkan. Viola Rosenquist, Mikael Ericson,
             Bengt-Olov Hedlund, solister/Annki Hennerberg och Åse Verner

31/12 kl.17:00 NYÅRSBÖN i Kung Karls kyrka. 
             Solveig Enlund G, Per Anders Berg

1/1 OBS! ändrad tid
        kl.15:00 HÖGMÄSSA i Kung Karls kyrka.

        Bengt-Olov Hedlund, Per Anders Berg 

6/1 kl.11:00 GUDSTJÄNST RUNT JULKRUBBAN i Kung karls kyrka
        Solveig Enlund G, Viola Rosenquist

                 
 VECKOMÄSSA FIRAS I KUNG KARLS KYRKA VARJE TORSDAG KL.18:30, 
 FÖRUTOM FÖLJANDE DATUM :29/12 & 5/1-23

Med önskan om en
Välsignad Jul och Ett Gott Nytt År