Foto: Magnus Aronson /Ikon

Andakter & musik på äldreboenden

Andakter & sångstunder på Kungsörs olika äldreboenden: Tallåsgården, Misteln och Södergården

För att ge möjlighet att bygga relationer till boende och personal och ge plats för igenkännande är det samma personal som kommer till respektive boende varje gång.
Varje äldreboende har sin egna profil och de boende har olika förutsättningar och behov. Därför ser besöken olika ut på de olika boendena.

Församlingens ambition är att de möten som sker ska göra så utifrån de boendes förutsättningar och med respekt för varje individ.

Tallåsgården

Andakt,underhållning och fikastund
Två gånger/termin klockan 14:00 - 15:00 i samlingssalen
Datum hösten 2023: 
16 november ”Det glada 50-talet” med Irene Sangemark

Misteln

Andakt, underhållning och fikastund
En gång i månaden klockan 14:00-15:00 i matsalen.
Datum hösten 2023: 
19 oktober        Visor med Bertil Olsson
9 november      Sång och musik Wickström och Lindqvist
7 december       Dragspel och sång med Jorma Envik

Södergården

Sångstund och andakt
Första tisdagen varje månad kl.14.15 – 14.45
Datum hösten 2023: 
3 oktober
7 november
19 december