Grupper och verksamhet

Medlemsavgifter gör det möjligt att det i kyrkorna finns tid för möten, musik, engagemang, lek och samtal.

Svenska kyrkan i Kungsör erbjuder bland annat:

Gudstjänst

Gudstjänst är att umgås med Gud. I böner, i bibelläsning och i sakrament får vi möta Gud med vårt liv, vår glädje, vår sorg och våra frågor.

Dop, Konfirmation, Vigsel och Begravning

Här hittar du information om livets olika skeden.

Barn, ungdom & familj

Välkomna till vår verksamhet i Kungsörs församling!

Vuxenverksamhet

Vuxenverksamheten i församlingen består dels av olika grupper och dels av öppen verksamhet för daglediga.