Foto: Svenska Kyrkan Kungsör

Gravskötsel

En begravningsplats är för många människor en plats för stillhet och eftertanke. Därför är det viktigt för oss att det är fint där.

Vems är ansvaret?

 • Allmän skötsel
  Ansvaret för den allmänna skötseln av kyrko- eller griftegården ligger hos Begravningsverksamheten.
 • Skötsel av enskild gravplats
  Gravrättsinnehavarna ansvarar för skötseln av den enskilda gravplatsen. Innehavaren kan välja mellan att sköta graven själv eller ge begravningsverksamheten uppdraget att sköta den genom ett skötselavtal. Läs vidare här på våra sidor om hur det fungerar.

Beställningar

Vi önskar få din beställning i god tid så vi kan utföra alla uppdrag på våra kyrko- och griftegårdar. Nybeställning av skötsel och planteringsarbeten för vår och sommar vill vi gärna ha före första april. Höstarbeten bör om möjligt beställas före första september.
Betalningsförfarande:

Du kan betala för kyrkogårdsförvaltningens gravskötsel på tre sätt:

 • 1 års avtal
  Fakturering sker vid tecknande av avtal samt förlängning av avtal faktureras i februari.
 • 3 års avtal
  Fakturering sker vid tecknande av avtal samt förlängning av avtal faktureras i februari.
 • Avräkning
  Du som gravrättsinnehavare bestämmer själv hur lång tid du vill avtala (dock längst till gravrättens slut) och avgiften dras automatisk från det inbetalade beloppet.