Foto: Camilla Ahlin

Gravalternativ

Här hittar du de olika gravalternativen i Kungsörs kommun.

MINNESLUND
har funnits i 40 år i Sverige. Användning av minneslundar ökar stadigt. Inga gravar får markeras, men alla som gravsätts i minneslunden skrivs in i en minnesbok. Blommor och ljus sätts på en speciellt anordnad smyckningsplats, som sköts av begravningsverksamheten. Ingen kostnad tas ut.
Det finns minneslundar på alla våra fyra begravningsplatser. I minneslunden grävs askan ner utan anhörigas närvaro. Efter att askan jordats i lunden, skickas ett minnesblad till de anhöriga.
 
ASKGRAVPLATS
Askgravplatsen är ett gravskick med begränsad gravrätt som upplåts i 25 år.  
Askan gravsätts på en egen plats och anhöriga får närvara vid gravsättningen. Två-fyra askor gravsättas i samma grav.
Alla våra begravningsplatser har nu askgravplatser.
 
URNGRAVPLATSER
har funnits i ca 100 år. I graven finns plats för flera urnor med aska. Graven kan smyckas med sten, kors eller annat minnesmärke. Olika regler gäller. Begravningsverksamheten ger upplysning om dem.
 
KISTGRAVPLATSER
Används vid jordbegravningar. Det innebär att kistan med stoff sänks ner i graven för att förmultna. Graven förses med minnesmärke som urngraven. För både urn- och kistgrav gäller att efterlevande har ansvar för hur graven sköts. Gravrätten gäller 25 år.
Vad gäller praktiska frågor kring gravskick, gravplats eller minneslund bör man kontakta Begravningsverksamheten, se nedan.