Foto: Christoffer Pettersson

Församlingsinstruktion

Varje församling ska enligt kyrkoordningen ha en församlingsinstruktion. I den beskrivs vad församlingen är, vill vara, och gör, utifrån dess unika förutsättningar. Svenska kyrkan i Kungsörs gällande församlingsinstruktion antogs våren 2019.

Församlingsinstruktionen är församlingens viktigaste styrdokument och ägs gemensamt av församlingen och stiftet. 

KYRKOORDNINGEN

Enligt Svenska kyrkans kyrkoordning ska varje församling ha en församlingsinstruktion. Arbetet med församlingsinstruktionen sker i samverkan mellan kyrkoråd, kyrkoherde och domkapitel. Församlingsinstruktionen är församlingens styrdokument och ska ligga till grund för domkapitlets tillsyn av församlingen.  

SES ÖVER VART FJÄRDE ÅR

När församlingsinstruktionen utfärdats av domkapitlet är den bindande för församlingen. Församlingsinstruktionen ska vara ett levande dokument och ska ses över vart fjärde år för att ständigt vara aktuell. 

Längre ner på sidan kan du ladda ner församlingsinstruktionen i sin helhet i pdf-format om du vill läsa mer.

Kungsörs församlingsinstruktion