FÖRSÄLJNING AV LJUS VID COOP 18 NOVEMBER KL.14:00-17:00

Genom att köpa dessa ljus blir du ett ljus för någon annan!

FÖRSÄLJNING AV LJUS UTANFÖR COOP
18 NOVEMBER KL.14:00-17:00

Alla intäkter går till ACT-
Svenska kyrkan/Julinsamling. 

Internationella gruppen