Björskogs kyrka
Foto: Camilla Ahlin

Björskogs kyrka

Kyrkan, som ligger i utkanten av Valskogs samhälle, har ett brett och rymligt kyrkorum, vilket påminner om en romersk basilika.

försvarstornet i björskog

Björskogs kyrka är en av Svenska kyrkans fyra kyrkor i Kungsör. Kyrkan ligger vackert på en höjd. Tornet, vilket är ett försvarstorn, är kyrkans äldsta del, från 1100-talet. Här finns fortfarande både de gamla murverken och de smala trapporna kvar, helt intakta.
Det breda och rymliga kyrkorummet påminner om en romersk basilika. De tre skeppen är åtskilda av kraftiga pelare, vilka tidigare utgjorde väggarna i den kyrka som byggdes på 1300-talet och brann ner i slutet av 1600-talet.

Annorlunda orgel

Altaruppsats i Björskogs kyrka
Foto: Anders Holmberg

Framme i koret står en orgel som är så konstruerad att den också går att spela på från den stora orgeln på läktaren.

förbannad

Av kyrksilvret kan nämnas en vinkanna från 1637. Kannan bär den lite originella inskriptionen Förbannad vare den som denna kanna tager ifrån Björskogs kiörkia och folket säga amen

Altaruppsatsen, vilken är från 1700-talet, består av ett krucifix av bronserat trä, omgivet av fyra pelare. Genom det stramt nyklassicistiska altaret lyser ljuset från det färgade korfönstret.

Öppettider och kontakt

Kyrkan är endast öppen i samband med gudstjänster eller enligt överenskommelse, För mer information kontakta församlingsexpeditionen.

Församlingsexpeditionen

Telefon & e-post
0227-155 00
kungsor.forsamling@svenskakyrkan.se

Öppettider
Måndag kl.10-12 
Tisdag kl. 10-12, 13-15
Onsdag STÄNGT
Torsdag kl. 10-12
Fredag kl.10-12

Besöksadress
Hamngatan 15, Kungsör