Foto: Alex & Martin/IKON

Anmälan till gruppverksamhet

Samtyckesblankett

Samtycke
I samband med anmälningar till vissa av våra gruppverksamheter kan personuppgifter behöva lämnas för att vi ska kunna registrera och administrera din anmälan i vårt verksamhetsregister.
Det är för att vi ska kunna uppfylla relevanta åtaganden mellan oss, som att skicka ut relevant information.
Era personuppgifter gallras efter avslutat deltagande.
Detta under förutsättning att personuppgifterna av någon anledning inte behöver bevaras längre än så.
Exempelvis så kanske de behöver bevaras längre för att eventuella mellanhavanden ska hinna avslutas. I de flesta fall behandlar vi dina uppgifter på grund av berättigat intresse.
I vissa kan samtycke behövas. Detta kan göras genom att skriva ut nedanstående samtyckesblankett och lämna till Kungsörs församling.