ALPHAKURS ”LIVET ÄR VÄRT ATT UTFORSKA”

31 JANUARI, KL.18.30 I CENTRUMGÅRDEN

VÄLKOMMEN TILL PROVA PÅ KVÄLL MED ALPHAKURS TORSDAG
31 JANUARI, KL.18.30 I CENTRUMGÅRDEN.
ANMÄLAN HELST FÖRE 20 JANUARI 2019.
Alphakursen i Kungsör våren 2019 drivs av Centrumkyrkan i samarbete med
Pingstkyrkan och Svenska Kyrkan. Du hittar mer information och anmälningsblanketter i
våra kyrkor i Kungsör. Kursen pågår en kväll i veckan under tio veckor, och avslutas
veckan före påsk.
Anmälan även på: info@centrumkyrkankungsor.se, eller ring direkt BG Backman, Centrumkyrkan: 076-024 57 39
VAD ÄR ALPHA?
Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet och dess mening.
Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar.
HUR SER EN ALPHAKVÄLL UT?
Vanligtvis består en Alphakurs av tre delar.
Varje träff inleds med en måltid eller någon
annan form av förfriskning. Därefter hålls ett föredrag, antingen muntligt eller via film,
utifrån livets frågor och kristendomens svar. Slutligen är det dags för samtal i
smågrupper där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.
LIVET ÄR VÄRT ATT UTFORSKA VEM ÄR ALPHA TILL FÖR?
Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för människor som inte är vana
kyrkobesökare.