72 timmar – ett informationstillfälle för ökad krisberedskap

Onsdagen den 20 september kl.19:00 på Kristinagården

Onsdagen den 20 september kl.19:00
på Kristinagården

Är du förberedd om krisen kommer? Civilförsvarsförbundet har skapat informationstillfället 72 timmar som ger dig grundläggande kunskap om krisberedskap. Kostnadsfritt!

Informationstillfället ”72 timmar” ger dig under cirka en timme kunskap om kommunens krisberedskap och hur du själv kan hantera konsekvenserna av en kris.

Efter informationstillfället kommer du att ha stärkt din förmåga att själv kunna hantera konsekvenserna av en svår störning i viktiga samhällsfunktioner och kunna tillgodose de grundläggande behoven som mat, vatten, värme och information.

Inga förkunskaper krävs!

Varmt välkommen!