Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vandring med Frälsarkransen

Frälsarkransen är ett vackert armband – och ett radband med en pärla för varje tillfälle. Vill du veta mer om livets pärlor och vad de kan betyda för dig och ditt liv? Nu kan du i lugn och ro bekanta dig med pärlorna vid olika stationer i Kungsbacka kyrka. Varje pärla har också sin egen sida med beskrivning, inspelade reflektioner och musik av församlingens körer. Välkommen att göra en vandring med Frälsarkransen – i Kungsbacka kyrka eller direkt här på hemsidan.

Gudspärlan

Den hemlighetsfulla närvaron. Symboliserar Gud och är armbandets början och slut.

Tystnadspärlorna

(alla de avlånga pärlorna). För ordlöst fokus. Är menad att ge en stunds tystnad i den stressiga vardagen.

Jagpärlan

Påminner om att se sig själv som värdig och ansvarfull. Är menad att flytta medvetenheten om sig själv in i ett sammanhang där Gud finns.

Doppärlan

Är menad att föra tankarna till pånyttfödelse och överlåtelse.

Ökenpärlan

För andlig prövning och strävan efter att leva ett äkta och sant liv.

Bekymmerslöshetspärlan

Om evighetsnuet. Är menad att påminna om det eviga nuet, frihet och ett lätt sinne.

Kärlekspärlorna

Berör försoning. Är menade att symbolisera två sorters kärlek. Kärleken man får och kärleken man ger.

Hemlighetspärlorna

För personliga böner, dina innersta drömmar. Är menade att fyllas med personlig betydelse, hemligheter mellan dig och Gud.

Nattens pärla

Är menad att påminna om döden och livets kriser.

Uppståndelsepärlan

Hoppet och livets förnyelse. Är menad att peka på livets förnyande. Uppståndelsepärlan är även hoppets pärla.

När jag rör vid pärlorna eller tänker på dem förstärks insikten om att alla människor är delar i något större. Vi är alla små bitar av stjärnstoft i universum, vi är i det stora hela och gudomliga.

Martin Lönnebo

Biskop emeritus Martin Lönnebo berättar:
När jag för mer än 20 år sedan satt inblåst på en ö i Grekland band jag den första Frälsarkransen. Jag gjorde det med orden: ”Må den hjälpa någon människa, oberoende av ålder och tradition, till en stilla och ödmjuk tro i tvivlets och missmodets tid. ”

En krans med 18 pärlor. En frälsarkrans, en andlig räddningskrans, för att påminna oss om att vi inte är lämnade åt ödet, att det finns en mening, att vi är önskade. Påminna oss om att Gud finns.
(Gör mig till din. De första stegen med Frälsarkransen Verbum 2018)

Vandringen bygger på Martin Lönnebos texter.