Uppståndelsepärlan

Hoppet och livets förnyelse. Är menad att peka på livets förnyande. Uppståndelsepärlan är även hoppets pärla.

Vi har lämnat den svarta pärlan och kommit till uppståndelsepärlan, trons och resans mål. Här är ljusets port, där tid och rum upphör. Den vita pärlan står för godhetens seger över ondskan. För hoppet som övervinner oro och rädsla. Den vill frid och ljus.

Detta är fridens pärla, Livets pärla. Det är även hoppets pärla, som mitt i oron över framtiden få oss att hoppas när livet bär emot. Sluta aldrig att hoppas.

Den tomma graven berättar om uppståndelsen där mörker vänds till ljus, död till liv. Natten har blivit till ny dag. Uppståndelsepärlan berättar om den kristna tron på livet efter döden. En plats som kallas himlen, en plats där Jesus väntar på oss.
Livet ska segra. Det handlar inte om någon som hände för länge sedan. Det är någonting som händer idag. Hela tiden.

Natten är över. Morgonen är kommen.
Här flödar ljus och liv. Skuggorna bleknar och försvinner.

Här finns inga avstånd, Här finns ingen tid
Här är evighet, Här är närhet.
Här fattas ingenting. Gud är allt, överallt.

Välsignad vare ditt hjärta
så att det skyddas mot missmod.

Välsignad vare din hjärna
så att den skyddas från övermod.

Välsignade vare dina ögon,
så att de ser Kristi ödmjuka fotspår.

Välsignad vare du, nu och alltid.

Gudspärlan

Den hemlighetsfulla närvaron. Symboliserar Gud och är armbandets början och slut.

Tystnadspärlorna

(alla de avlånga pärlorna). För ordlöst fokus. Är menad att ge en stunds tystnad i den stressiga vardagen.

Jagpärlan

Påminner om att se sig själv som värdig och ansvarfull. Är menad att flytta medvetenheten om sig själv in i ett sammanhang där Gud finns.

Doppärlan

Är menad att föra tankarna till pånyttfödelse och överlåtelse.

Ökenpärlan

För andlig prövning och strävan efter att leva ett äkta och sant liv.

Bekymmerslöshetspärlan

Om evighetsnuet. Är menad att påminna om det eviga nuet, frihet och ett lätt sinne.

Kärlekspärlorna

Berör försoning. Är menade att symbolisera två sorters kärlek. Kärleken man får och kärleken man ger.

Hemlighetspärlorna

För personliga böner, dina innersta drömmar. Är menade att fyllas med personlig betydelse, hemligheter mellan dig och Gud.

Nattens pärla

Är menad att påminna om döden och livets kriser.

Uppståndelsepärlan

Hoppet och livets förnyelse. Är menad att peka på livets förnyande. Uppståndelsepärlan är även hoppets pärla.

Vandring med Frälsarkransen

Frälsarkransen är ett vackert armband – och ett radband med en pärla för varje tillfälle. Vill du veta mer om livets pärlor och vad de kan betyda för dig och ditt liv? Nu kan du i lugn och ro bekanta dig med pärlorna vid olika stationer i Kungsbacka kyrka. Varje pärla har också sin egen sida med beskrivning, inspelade reflektioner och musik av församlingens körer. Välkommen att göra en vandring med Frälsarkransen – i Kungsbacka kyrka eller direkt här på hemsidan.