Under 18 år

Välj detta alternativ om du är under 18 år.

Anmälan till Körlägerhelg 15-17 mars 2019. Anmälan ska vara inne senast 28 februari.

Jag sover över på gården:

Vårdnadshavare godkänner barnets medverkan på bild i församlingarnas (Kungsbacka-Hanhals församling, Onsala församling, Särö pastorat) kommunikation. I tryckt media, hemsida och sociala medier.

Vårdnadshavare godkänner att barnet får åka i inhyrd buss mellan Väskustgården och Släps kyrka.

Vårdnadshavare godkänner att barnet skrivs in i Sensus register där vi sparar data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Mer info på: https://www.sensus.se/om-sensus/vi-skyddar-dina-personuppgifter/